Tarieven

Verlengde openingstijden tot 18.30 uur(op aanvraag) vanaf 01-01-2015!
*Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kinderdagverblijf.

Aangezien niet alle ouders gebuik maken van de opvang tot 18.30 uur, bieden we ouders die hier gebruik van willen maken de mogelijkheid om op aanvraag verlengde opvang af te nemen. Deze ouders vervallen dat half uur in een ander tarief. Let wel u dient de verlengde opvang maandelijks structureel af te nemen. Mocht u hier geen gebruik meer van willen maken geldt er een opzegtermijn van een maand. Voor de ouders die hier geen gebruik van maken verandert er niets aan het maandbedrag.

Kinderopvangtoeslag 2015: vraag het aan binnen drie maanden na start opvang.

Gaan uw kinderen in 2015 naar de kinderopvang? Dan moet u binnen drie maanden ná de maand dat de kinderopvang van start is gegaan uw toeslag aanvragen. Als u langer wacht, loopt u kinderopvangtoeslag mis.

Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.toeslagen.nl

 

Kosten
De kosten voor elke maand dienen vóór de 1e van die maand betaald te zijn.
Bij een eerste plaatsing dienen de kosten van de eerste maand vóór plaatsing te worden voldaan. Ziekte of afwezigheid door b.v. vakantie of doktersbezoek, wordt doorbetaald.

Tarieven
Jaarlijks in de maand januari worden de tarieven aangepast aan de loonontwikkeling en andere kosten.

Fiscus en kinderopvang
Belle is een ongesubsidieerd kinderdagverblijf. Kosten dienen derhalve volledig aan de gebruikers te worden doorberekend. De fiscus komt echter onder bepaalde voorwaarden hieraan tegemoet. Aftrekbaarheid van kosten is afhankelijk van persoonlijke omstandigheden/inkomsten, en als regel: hoe hoger het inkomen, des te lager de aftrek. Raadpleeg de Belastingdienst of uw fiscale adviseur voor meer informatie.
Klik hier om uw eigen bijdrage te berekenen


Klik hier voor de tarieven Beeklaan per 1 januari 2016.
Klik hier voor de tarieven Beeklaan per 1 januari 2017.
Klik hier voor de tarieven Beeklaan per 1 januari 2019.
Klik hier voor de tarieven Valkenboslaan per 1 januari 2019.


Ouders kunnen strippenkaarten van 10, 20 of 30 strippen contant kopen bij de leiding van de eigen locatie. Voor de contante betaling wordt een kwitantie uitgeschreven.


Automatische incasso
Nog steeds geldt dat onze voorkeur uitgaat naar automatisch incasseren.
Wordt er niet automatisch geïncasseerd dan worden administratiekosten in rekening gebracht worden. Dit is een bedrag van €5,00 per factuur.