Locaties - Valkenboslaan

Registratienummer Landelijk Register 278359012

Kinderdagverblijf Belle Valkenboslaan is gevestigd aan de Valkenboslaan 139 te Den Haag.

Deze locatie heeft 1 verticale groep (0 - 4 jaar) van 6 kinderen.

Valkenboslaan heeft verruimde openingstijden van 7:00 uur - 19:00 uur, met de mogelijkheid tot
afname van dagopvang in blokken, bijvoorbeeld 07:00 uur - 17:00 uur, 08:00 uur - 18:00 uur en 09:00 uur - 19:00 uur. 

Naast de reguliere opvang van 51 weken is er tevens een mogelijkheid om slechts 48 weken opvang af te nemen, waarbij
3 aaneengesloten weken opvang minder wordt afgenomen tijdens de zomervakantie periode.