Kwaliteit - Oudercommissie

Oudercommissie

Ieder vestiging van Kinderdagverblijf Belle heeft een eigen oudercommissie.

De oudercommissie is lid van de belangenvereniging BOINK.

Taken:
De oudercommissie heeft een aantal taken, zoals het adviseren over de voorgenomen besluiten van de directie van Belle en onderwerpen zoals prijzen, openingstijden, organisatiewijzigingen, pedagogisch beleid, voeding, veiligheid en gezondheid.
De oudercommissie fungeert als aanspreekpunt voor de ouders. Daarnaast zet de oudercommissie zich samen met de directie en leidsters in voor het organiseren van ouderavonden, thema-avonden en andere activiteiten. Ook kleine attenties voor de leidsters gaan niet aan hun voorbij. Om dit alles mogelijk te maken vraagt de oudercommissie aan de ouders een vrijwillige kleine jaarlijkse bijdrage.
De belangrijkste taak is het behartigen van de belangen van de ouders/verzorgers van de kinderen die op Kinderdagverblijf Belle zitten.

Leden: