Elk kwartaal starten wij met een nieuw thema. De thema's zijn erg variërend van Sinterklaas tot het thema Wie ben ik?. Bij elk thema is er een handleiding voor onze leidsters bijgesloten en een werkboekje voor elk kind. In dit werkboekje wordt er gekleurd, geknipt, geplakt, gepuzzeld enz.. De verschillende ontwikkelingsgebieden van het kind worden hierdoor gestimuleerd.

Aan de hand van het thema werken wij met de kinderen aan het project, zo hebben we met bijvoorbeeld het thema sinterklaas, gewerkt aan een schoorsteen van een grote kartonnen doos. Het project wat je aan de hand van het thema maakt is een groepsproject, de kinderen leren spelenderwijs om met elkaar samen te werken en elkaar te helpen. Dit bevordert het samenspel tussen de kinderen en draagt bij aan de sociale vaardigheden van het kind.

 

Thema: "Wie ben ik?"