Home - Soorten opvang

Vanaf 01-01-2013 biedt kinderdagverblijf Belle de volgende vormen van opvang aan:

- Hele en halve dagopvang
- Flexibele opvang
- Opvang op maat
- Extra incidentele opvang

Met deze vormen van opvang kunnen wij u als ouders meer flexibiliteit aanbieden.

Hele en halve dagopvang:
Hele dagopvang is van 07.30 - 18.00 uur.
Halve dagopvang houdt in: van 07.30 - 12.30 uur of van 13.00 - 18.00 uur.

Flexibele opvang:
Onder flexibele opvang wordt verstaan het niet structureel afnemen van een zelfde dag/dagdeel per week. Bijvoorbeeld: de ene week 3 dagen en de andere week 4 dagen of de ene week op de maandag, dinsdag en donderdag en de volgende week op de woensdag, donderdag en vrijdag.
Deze ouders krijgen een flexibel contract waarin de afspraken over opvangdagen wordt opgenomen.
Voor deze vorm van opvang gelden bovendien aparte tarieven.
Deze vindt u in het overzicht onder het kopje 'Over Belle > Tarieven'.

Flexibele opvang houdt niet in: het 's ochtends afbellen van uw kind/kinderen voor diezelfde (gereserveerde) dag om vervolgens in te halen op een andere dag. De leidster / kindplanning is dan inmiddels al gemaakt.

Opvang op maat:
Met opvang op maat willen we meer aansluiten op werktijden van ouders.
Een voorbeeld: Als u 3 dagen per week tot 15.00 uur werkt dan is het mogelijk om uw kind na het werk gelijk op te halen. In dit geval kan 3 halve dagen kinderopvang worden afgenomen en de rest wordt aangevuld met een strippenkaart. De uurprijs voor deze strippenkaart is hoger.

Meer informatie over dit tarief staat onder het kopje 'Over Belle > Tarieven'.

Extra incidentele opvang:
Deze nieuwe vorm van opvangen is bedoeld voor de gevallen waarin naast de reguliere dagen extra uren of dagen opvang gewenst zijn. Het is wenselijk de incidentele opvang minimaal een week van te voren aan te vragen. Uiteraard kunnen wij alleen een toezeging doen indien de bezetting dit toelaat.
Kinderdagverblijf Belle zal ouders gratis een aantal dagen of dagdelen per jaar als extra incidentele opvang aanbieden. Dit betekent het volgende:
- Neemt u 1 dag/dagdeel per week structureel af, dan kunt u 1 dag/dagdeel per jaar gratis gebruik maken van de incidentele opvang.
- Neemt u 2 dagen/dagdelen per week structureel af, dan kunt u 2 dagen/dagdelen per jaar gratis gebruik maken van de incidentele opvang.
- Neemt u 3 dagen/dagdelen of meer structureel af, dan kunt u 3 dagen/dagdelen per jaar gratis gebruik maken van de incidentele opvang.